Reklamácie a vrátenie tovaru

VÝMENA TOVARU

Nesadol Vám produkt? Vybrali ste si nesprávnu veľkosť? 

Postupujte nasledovne : 

1. Vyplňte formulár, ktorý ste obdržali spolu so zásielkou. Ak ste ho náhodou vyhodili, alebo nebol priložený – stiahnite si ho tu. 

2. Vyplnený formulár spolu s tovarom, ktorý chcete vymeniť, zašlite na adresu Mária Repaská – PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 31, 052 01 Spišská Nová Ves. Nepoužívaný a nepoškodený tovar prosím zabaľte tak, aby sa počas prepravy neznehodnotil. 

3. Vymenený tovar Vám zašleme na Vašu adresu späť, pričom si účtujeme poplatok vo výške poštovného. 

ODPORÚČAME PRI OBJEDNÁVANÍ URČIŤ SPRÁVNU KONFEKČNÚ VEĽKOSŤ POUŽITÍM NAŠEJ VEĽKOSTNEJ TABUĽKY. 

 

VRÁTENIE TOVARU

Ako môžete tovar vrátiť? Pokiaľ ste sa rozhodli, že Vám tovar nesadol, nevyhovuje, a nechcete ho ani vymeniť za inú veľkosť, na jeho vrátenie máte 14 dní odo dňa jeho doručenia.

Postupujte nasledovne : 

1. Vyplňte formulár, ktorý si stiahnete tu. 

2. Vyplnený formulár spolu s tovarom, ktorý chcete vrátiť, zašlite na adresu Mária Repaská – PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 31, 052 01 Spišská Nová Ves. Nepoužívaný a nepoškodený tovar prosím zabaľte tak, aby sa počas prepravy neznehodnotil.

3. Po skontrolovaní tovaru, a správnosti údajov vo formulári, peniaze vrátime na Vami uvedený IBAN do 10-14 dní, odo dňa prijatia zásielky od Vás. 

NEPOSKYTUJEME ÚDAJE O PRIJATÍ VAŠEJ ZÁSIELKY. AK CHCETE SLEDOVAŤ JEJ DORUČENIE, SLÚŽI VÁM NA TO „SLEDOVACIE ČÍSLO“ POŠTY ALEBO KURIÉRSKEJ SPOLOČNOSTI, KTOROU STE ZÁSIELKU ODOSLALI. 

POKIAĽ SA CHCETE INFORMOVAŤ OHĽADOM VRÁTENIA PEŇAZÍ, POČKAJTE, PROSÍM VŽDY AŽ NA SKONČENIE SVOJEJ LEHOTY, T.J. AŽ UPLYNIE 14 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA ZÁSIELKY K NÁM. Ďakujeme. 

Tovar môžete vrátiť niektorým z nasledujúcich spôsobov :

  • slovenskou poštou ako balík na adresu (balík na poštu neakceptujeme, tento balík nebude z pošty vyzdvihnutý)
  • kuriérskou spoločnosťou (je na Vás, akú si zvolíte); v prípade zásielkovne je potrebné zvoliť zaslanie priamo k nám na adresu (výdajné miesta zásielkovne neakceptujeme)
  • alebo prineste zásielku osobne k nám na našu prevádzku : Hviezdoslavova 31, 052 01 Spišská Nová Ves, v čase od 8:00-16:30 každý pracovný deň.

PAMATAJTE PROSÍM, ŽE V ŽIADNOM PRÍPADE ZÁSIELKA NESMIE BYŤ ODOSLANÁ NA DOBIERKU, V TAKOMTO PRÍPADE TOVAR ODMIETNEME PREVZIAŤ A ZÁSIELKA SA VÁM VRÁTI.

REKLAMÁCIE

Ak máte akékoľvek otázky k reklamácii, dajte nám, prosím, vedieť na repaska@repaska.sk. Štandardne poskytujeme záručnú dobu 2 roky. Pokiaľ chcete tovar reklamovať, informujte nás a my reklamáciu vyriešime k Vašej spokojnosti. 

1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

2. Strany sa dohodli, že pokiaľ v záručných listoch nie je uvedená iná lehota, tak záručná doba na tovar je 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Kupujúci môže uplatňovať reklamáciu prostredníctvom webu www.repaska.sk alebo v predajni Predávajúceho na území Slovenskej republiky. Pri reklamácii Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením faktúry alebo kúpnej zmluvy. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.
(a) Odstrániteľná vada: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti. Ak nie je takýto postup možný (o čom rozhodne Predávajúci), môže Kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
(b) Neodstrániteľná vada: Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak Kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (t.j. ak sa po oprave rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát) alebo pre naraz sa vyskytujúci väčší počet vád.

3. V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, Kupujúci s týmto dopravcom spíše Zápis o škode na zásielke prepravovaného tovaru.

4. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou Kupujúcim. 

5. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave, čím je myslená doba od prevzatia tovaru do oprávnenej reklamácie, až do doby, kedy bola Kupujúcemu zaslaná výzva na vyzdvihnutie tovaru zo záručnej opravy. V prípade výmeny tovaru získava Kupujúci na nový tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov.

Formulár pre vrátenie a výmenu tovaru

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

X