Chránená dielňa

MÁRIA REPASKÁ – PRACOVNÉ ODEVY je držiteľom štatútu chránenej dielne.  

Ako chránená dielňa Vám ponúkame náhradné plnenie v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Keďže organizácia s počtom zamestnancov najmenej 20 má povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. V praxi to znamená, že na každých 20 zamestnancov pripadá 3,2% zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Ak zamestnávateľ nemôže z rôznych príčin zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotnýmpostihnutím aj náhradným plnením, a to:

 – v zmysle §64 zákona zadávať zákazky;

 – odoberaním výrobkov alebo služieb, podľa §64a zákona;

 – zaplatením odvodu podľa §65 zákona;

 – vzájomnou kombináciou plnenia povinností.

V prípade, že spoločnosť/zamestnávateľ túto povinnosť nespĺňa, je povinný najneskôr do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka odviesť odvody za každého ZŤP zamestnanca, ktorý mu chýba do povinného podielu počtu občanov. Výška odvodu sa podľa §65 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti rovná 0,9 – násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca.

Môžete však využiť náhradné plnenie zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím, napr. v chránenej dielni. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zakázku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa §49 ods.4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca.

Pri využití náhradného plnenia zadaním zákazky chránenej dielni potrebujete danú zákazku zdokladovať na príslušnom ÚPSVaR. Na zdokladovanie potrebujete tieto dokumenty:

 – fotokópia dokladu o zadaní zákazky,

 – fotokópia vystavenej faktúry chránenou dielňou,

 – fotokópia dokladu o úhrade faktúry,

 – vypísané potvrdenie pre zamestnávateľa

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

X